Nieuwbouwproject hartje Gent, duurzaam en groen leven heruitgevonden

krono-logo.svg

03 Maart 2017

TONDELIER ALS BROWNFIELDPROJECT

TONDELIER ALS BROWNFIELDPROJECT

 

Het industriële verleden van de Tondelier-site heeft zowel zichtbare als onzichtbare sporen nagelaten. Onder de grond zit nu nog historische vervuiling die Tondelier gaat saneren.

TONDELIER ALS BROWNFIELDPROJECT

 

Het industriële verleden van de Tondelier-site heeft zowel zichtbare als onzichtbare sporen nagelaten. Onder de grond zit nu nog historische vervuiling die Tondelier gaat saneren.

 

We hechten bij Tondelier veel belang aan de geschiedenis van onze site. Het industriële verleden heeft hier zowel zichtbare als onzichtbare sporen nagelaten. De gevels van Nieuwe Molens Gent en de monumentale gasklokken springen het meest in het oog, maar onder de grond zit nu nog historische vervuiling. Tondelier gaat die saneren.

 

Door de industriële activiteiten in de 19e en 20e eeuw bleven er vervuilende stoffen (zoals teer, cyanides en olie) achter in de bodem en het grondwater. Het maakte van Tondelier een brownfieldproject. Een brownfield is een onbenut terrein, doorgaans in een gebied met oude industriële activiteiten, dat geschikt is voor stadsvernieuwing.

 

De Vlaamse Regering, Tondelier Development en andere partijen, zoals de Stad Gent, sloten over deze site een brownfieldconvenant. Dat akkoord legt van bij het begin de eisen en verwachtingen vast, niet alleen voor de bodemsanering, maar ook voor de herontwikkeling. Grondverzet, sanering, renovatie en bouw zullen namelijk hand in hand gaan.

 

In 2000 gingen de eerste bodemonderzoeken van start. Nadien werd het bodemsaneringsproject technisch uitgewerkt. De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verklaarde het project geschikt voor uitvoering, zodat de bouwwerken mochten beginnen.

 

Stad Gent en Tondelier Development willen van Tondelier een Europees voorbeeldproject maken op het vlak van duurzaamheid en woonkwaliteit. De ontwikkeling van de nieuwe wijk wordt daarom getoetst aan een ‘duurzaamheidsmeter’, die scores bijhoudt op tien criteria, zoals mobiliteit, grondstoffen en producten, energie, water, en dergelijke. Na elke bouwfase evalueert de Stad Gent of we nog op koers zitten om aan de afgesproken hoge vereisten te voldoen.

 

Bron: OVAM

ONTDEK HET VOLLEDIGE AANBOD
WONINGEN EN APPARTEMENTEN